En vacker kalksten med små porer och fin kornstruktur. Ljusgrå Hors har medel till stora variationer i kulör, textur och struktur.

Brytningort: Gillberga