Denna italienska granit består av vit och champagnefärgad fältspat. Bianco Sardo innehåller även grå kvarts och svart biotit som ger den dess kornstruktur.