Azul val verde är en kalksten som bryts i Alcanede-området i mellersta Portugal. Denna grå-bruna kalksten kännetecknas av lätta nyansskiftningar.