Marmor

Marmor är en natursten som utmärker sig med sin unika färg och mönster. Marmor har vackra naturliga färgskiftningar som varierar beroende på var man är i berget och bryter, och detta gör det möjligt att framställa skivor som är unika i sitt slag.

Marmor är ett vackert material som lämpar sig till bänkskivor i kök och badrum. Materialet är uppbyggt av mjukare mineral, karbonatmineral, och är således känsligt för syror, salter samt påverkas av hårda mekaniska metoder. Beroende på stensort kan det förekomma glasådror, kristaller, små matta partier och gropar i stenens yta, vilka är en del av stenens karaktär och är inget fel.

Alla matta stenskivor levereras med impregnerad yta.

Marmor är ett material som lever med tiden, åldras med värdighet och får en fin patina.