Kalksten

Kalksten är en vacker natursten som har ett starkt historiskt uttryck. Fossiler är ett vanligt kännetecken som ger materialet mer liv och en förnimmelse om det djur- och växtliv som fanns när berget bildades. Frekvensen av fossil varierar i bergets olika lager, således förekommer de i varierande grad.

Kalksten har, liksom marmor, den mjukare karbonatmineralen kalcit som huvudmineral. Behandlad kalksten är ett praktiskt och otroligt vackert material att använda som utsmyckning i hemmet. Det slitstarka materialet i kombination med dess tidlöshet gör att kalksten lämpar sig alldeles utmärkt för flera olika stilar. Kalksten är känslig för syror (rödvin, ketchup, kolsyrad läsk m.m.) samt mekanisk åverkan, men det påverkar inte stenens hållfasthet utan kan endast orsaka kosmetiska skador.

Ådror av kvarts förekommer naturligt i kalksten. Dessa var för miljoner år sedan sprickor i materialet som naturen har fyllt igen och lagat med kalcit. Stenen är extremt hållbar vid dessa ådror. Tillsammans med fossil tillför kvartsitådrorna ytterligare en unik, naturlig signatur i kalkstenen.