Ljus Ekeberg är en svensk marmor som bryts vid Glanshammar i Närke. Det är en dolomitisk marmor som är ljus med en dragning åt gult.