Kvartsit

Kvartsit är en jämnkornig metamorf bergart, även kallad metamorfit och består huvudsakligen av kvarts. Den bildas när en tidigare bergart, sandsten, genomgår en omvandling, metamorfos, där tryck och rörelser i berget påverkar mineralkornen. De blir ofta parallellt orienterade, vilket ger stenen en skiffrig struktur. Mineralkornen kan samlas i olika band eller ådror. Rörelserna i berget kan även ge upphov till en veckad struktur.

Kvartsiten är mycket hård och massiv, och tål de flesta kemikalier i hemmet. Den är inte känslig för syror och tålig mot mekanisk åverkan. Kvartsit finns främst i ljusa toner.