Bild föreställande: historik titel

 


 

Jag heter Lennart Ahlgren och är tredje generation av stenhuggare i familjen. Idag drivs verksamheten av mina fyra söner sedan några år tillbaka, alltså den fjärde generationen stenhuggare i samma familj.

Min farfar Carl-Oskar Ahlgren startade 1926 ursprungsföretaget och höll till i en verkstad med jordgolv belägen bakom Liseberg. Företaget hette då C.O. Ahlgrens Marmorindustri.

1946 byggde han ny verkstad i Mölndal. Verksamheten togs över av min far och hans bröder i början av femtiotalet. Efter avslutad militärtjänstgöring började jag också där 1960 och sedan efter som de växte upp började också mina söner på firman för att lära sig yrket.

1990 slutade jag för att starta ett eget företag, till en början i hyrda lokaler i Göteborg.


1994 flyttade familjen och även företaget till Herrljunga - Remmenedal där verksamheten fortfarande bedrivs.

Från början gjordes allting för hand med enkla verktyg. Idag har vi de bästa datastyrda maskiner som finns på marknaden. Detta tillsammans med fyra generationers erfarenhet borgar för att kunden får det absolut bästa utförandet av sina stenarbeten från oss.

 

 

Bild föreställande: historik pic